Maxi-Drew.pl
+48 513 174 851

Zwroty i reklamacje

POSTPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Nabywca ma pene prawo, aby skada Sprzedawcy reklamacje dotyczce zakupionego towaru.

2. Reklamacje naley skada w formie elektronicznej pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawna reklamacja powinna zawiera:

  • imi, nazwisko, adres, adres e-mail Nadawcy
  • dat zawarcia umowy stanowicej podstaw reklamacji
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem dania Nadawcy
  • wszelkie okolicznoci uzasadnienia reklamacji
  • zdjcie uszkodzonego fragmentu przedmiotu
  • paragon lub faktur potwierdzajc zakup

3. O rozstrzygniciu reklamacji Nabywca zostaje poinformowany drog poczty elektronicznej lub telefonicznie.

4. Wymiary  podane na stronie mog ulec nieznacznej zmianie. Zamieszczone zdjcia ofert nie odzwierciedlaj dokadnie kolorów i wykocze. Wzornik kolorów i jego kolory uzalenione s od ustawienia kolorystyki monitorów Nabywców. A samo drewno to materia naturalny posiadajcy swoj struktur oraz nietypowe rysy, dziki czemu kady produkt  posiada swój unikalny charakter. Jego naturalne cechy mog powodowa rónice kolorystyczne w poszczególnych elementach produktu. Dyskoloryzacja wywoana naturalnymi cechami drewna nie daje powodu do reklamacji.

5. Nabywca, który dokona zakupu w Sklepie  jest uprawniony w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia towaru przez podmiot realizujcy dostaw do zwrotu zakupionych produktów, poprzez zoenie stosownego owiadczenia i przesanie go poczt na adres, pod warunkiem, i towar pozostaje w stanie nienaruszonym. W przypadku zoenia takiego owiadczenia Nabywca zobowizany jest do niezwocznego odesania towaru na wasny koszt na adres firmy. Wtedy gwarantowany jest zwrot kosztów. Zwroty nadesane poczt kuriersk lub poczt na koszt odbiorcy nie bd przyjmowane.

 

ZWROTY 

 1. Nabywca ma pene prawo do zwrotu zakupionego standardowego towaru, zgodnie z obowiozujcym prawem (ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.)

 2. Konsument, który zawar umow na odlego, moe w terminie 14 dni kalendarzowych odstpi od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjtkiem kosztów okrelonych w ustawie. Do zachowania terminu wystarczy wysanie owiadczenia przed jego upywem. 

 3. Prawo odstpienia od umowy zawartej na odlego nie przysuguje konsumentowi w odniesieniu do umówy, w której przedmiotem wiadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wedug specyfikacji konsumenta lub sucy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 4. Produkty do których naliczana jest dodatkowa opata ze wzgldu na zmiany wymiarów, dodatkowe elementy, zmiana uchwytów, wybór koloru itp. traktowany jest jako przedmiot niestandardowy.    O FIRMIE

MAXI-DREW
DYRDA ARKADIUSZ
KUKÓW 12A
34-206 Krzeszów

OBSERWUJ NAS

  • www.wyprodukowanowpolsce.pl

Blog

SZYBKI KONTAKT

  • tel. 513 174 851
    e-mail: biuro@maxi-drew.pl

lka drewniane Copyright lozkadrewniane.com